Atık Hurda Klişe Filmi<

Atık Hurda Klişe Filmi

Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek maddelere atık denir. Atıkların azaltılması, özelliklerine göre ayrıştırılması ve taşınması, geçici olarak depolanması, bertarafı hatta bertaraf işlemleri sonrası kontrol sağlanması ve geri dönüşüm kazanılması gibi işlemleri kapsayan bir sürece atık yönetimi denir.

Matbaa baskı sektörünün işlem sırasında, cam takviyeli plastik (CTP) işlemleri ve son işlemler vardır. Bu işlemler; atık kağıtlar, kullanılmış mürekkepler, boş kimyasal kaplar, gazete dışı atıklar ve diğer birkaç öğe yer alır ve atık sular sırasında önemli miktarda da atık üretimi ortaya çıkar.

Atıkların ayrışımını sağlamak oldukça önemlidir. Çünkü atıkların doğru ayrışımının amacı;

  • Çalışan sağlığı ve güvenliğini sağlamak,
  • Çevreyi ve doğayı korumak,
  • Yerel kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamak,
  • Bertaraf maliyetlerini düşürmektir.

Farklı türdeki atıkların ayrı toplanması gerekir. Atıklar, lisanslı geri dönüşüm ve bertaraf tesislerinde gerçekleşir. Uygun yöntem ile teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmesi esastır.

Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin, bu atık maddelerin doğaya, çevreye ve insan sağlığına zarar verebileceği riski azaltmak için gerekli önlemleri almak ve atıkların bertarafı için gerekli tüm işlemlerin yapılması gerekir.

Tehlikeli atıkların, evsel atıklar ile karıştırılmaması ve ayrı toplanması gerekir. Geri kazanımı sağlanacak atıkları; film, hurda, fotoğraf, röntgen filmleri, cam, plastik, kurşun gibi sıralayabiliriz. Bu tür atıkların geri kazanımı ve tekrardan kullanılması amaçtır. Bu sayılan atıkların hammaddeleri aslında sonlu kaynaklardır ve bu maddelerin tüketme riski vardır. Geri dönüşümdeki amaç aslında tükenme oranını azaltmaktır. Böylece ülke ekonomisine katkı ve enerji tasarrufu sağlanır.

Matbaa alanında kalıp açma sularının arıtımı yapılır ve gazete film baskı bölümü mevcuttur. Bu ortamda banyo fikser ve developer atıkları ayrışması yapılır. Matbaa sektörü atık hurdalarından geri kazanım sağlanır. Öncesinde film çıkışı alan matbaaların, film baskı bölümünde banyo fikser ve developer atıkları arıtımı yapılmaktadır.

Akset Metal Kimya olarak, hizmetlerimiz arasında, matbaa atık hurda klişe filmi yer almaktadır. Amacımız çevreye zarar verebilecek tehlikeli ve tehlikesiz kimyasalların ve maddelerin riskini en aza indirmektir. Daha sağlıklı ve temiz bir çevre oluşumuna yardımcı oluyor, bireyleri doğru bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.