Röntgen Atık Hurda Film<

Röntgen Atık Hurda Film

Röntgen filmleri, gazete, matbaa filmleri ve bunların atıksuları tehlikeli atık grubuna girer. Bu atıklar, geri kazanması mümkün olan atıklardır. Tehlikeli maddelerin geri dönüşüm amacı, tehlikeli atıkların doğaya zarar vermemesi ve çevreyi kirletmemesi için ekonomiye geri dönüşümle katkı sağlamaktır.

Röntgen filmlerinden gümüş geri kazanımı sağlanmaktadır. Röntgen filmlerinin emülsiyon tabakaları üzerinde fazla oranda gümüş bulunmaktadır. Bu zamana kadar geri kazanma işlemi kuru yakma ile uygulanmaktaydı. Bu uygulama olumsuz çevresel etkilere yani koku, kurum, cüruf gibi sorunlara neden olmaktaydı. Bu nedenle, enstitü tarafından gümüşü kazanmanın başka bir yöntemi geliştirilmiştir. Osaka’da, enzimatik yollar ile gümüş geri kazanılabilmektedir. Röntgen filmleri ilk aşamada kesilir sonra bir tank içerisine bırakılır. Tankın içerisinde NaOH bulunur. pH değeri 10 ile 11 olur ve sıcaklık 30 ile 40 derece arasında olmalıdır. Bu tank içerisine röntgen filmler atılır ve şişmesi beklenir. 5 dakikada bir reaktör enzimle bir yol izlenir. Eğer pH değeri çok çok yüksek ise 15 dakika beklemek gerekebilir.

Gümüş içeriği olan reaksiyon elemanlar nötralizasyon tankına alınır. Gümüşü çözmek için yumaklaştırıcı kullanılır. Yumaklaştırıcı yerine çamur da kullanılabilir. Çünkü çamuru ergitmek, içerisindeki gümüşün yüzde 95 oranında saf olarak geri kazanılmasını sağlamaktadır. Tam anlamıyla otomatik olarak çalışan tesislerde, günde ortalama 1000 kilogram röntgen film atıkları işleme alınmaktadır. Gümüşe dayanıklı ya da uyum gösteren bakteriler izole edilir. Bunun için özel olan kültüre alınır ve çoğaltılır.

Röntgen atık hurda solüsyonu, geri dönüşümü sağlanabilen maddedir. Bu atıkların, geri dönüşüm atık yakma veya düzenli atık saklama ortamlarında biriktirilmesi atık miktarının ciddi oranda azaltılmasını sağlamaktadır.

Geri dönüşümün amacı; çevrenin ve sınırlı kaynakların korunmasına yardımcı olmaktır. Önem taşıyan metaller; altın, gümüş, tantal, rodyum, alüminyum, nikel, bakır gibi hammaddeler, endüstriyel ve bitkisel yağlar sonu olan kaynaklardır ve zamanı gelince tükenecektir. Diğer bir amaç ise, maliyetleri azaltmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Aksel Metal Kimya Geri Dönüşüm olarak, insanları bu konularda doğru bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi; sağlıklı ve temiz bir çevre için, hammaddelerin geri dönüşümü alanında daha iyi hizmet vermeyi hedefliyoruz.