Ndt Tahribatsız Muayene Xray Röntgen Atık Developer<

Ndt Tahribatsız Muayene Xray Röntgen Atık Developer

Tahribatsız muayenenin kısaltması NDT’nin açılımı Non-destructive testing olarak bilinir. Ndt yaparken incelenecek materyallerin zarara uğramadan muayene yapılmasıdır. Tahribatsız muayene yöntemi ile malzemede herhangi bir biçimsizleşme/deformasyon oluşturmadan inceleme gerçekleşir. Muayenenin geçerli sayılması da gerçek tahribatsız muayeneleri esas almaktadır.

Filmler banyo ettirildiğinde filmin üzerinde oluşan etken maddeli solüsyonlara fikser solüsyonu ve develepor solüsyonu nedir. Karanlık odalı çalışma sistemlerinde fikser ve developer solüsyonları kullanılır. Developer (gelişrime) banyosu, tespit (fiksasyon, sabitleme) banyosu olur. Tehlikeli atıkların, evsel atıklar ile karıştırılmaması ve ayrı toplanması gerekir. Taşınması ve bertaraf edilmesi zorunludur. Film banyoları, atılan kaplamalar, gümüş gibi diğer x-ray filmler ağır metal içeren atıklardır.

Developer tatbiki, su, çözücü ve ya püskürtme ile elde edilebilir. Çatlaktan sıvı emilme şekli ile dışarı çıkarılır. Rötgen filmin amacı metal kaynaklarda ki herhangi bir delik, sıkıntı ya da arıza durumu var mı diye röntgen çekilip kontrol sağlanır. Ufacık bir delik dahi olması tamir edilir ya da yenilenir olması söz konusudur. Geri dönüşümde ki amaç ise röntgen içerisinde bulunan fikserdir. Yani fikserin içerisinde bulunan gümüş elementine dönüştürmektir. Ndt solüsyonları ile röntgen solüsyonları arasında aslında hiçbir fark yoktur. Sadece filmlerde ki gümüş emisyonları biraz daha yüksek olduğundan dolayı solüsyonları da biraz daha kuvvetli olduğu bilinir. Developer de röntgen developer gibi, fikser de normal röntgen fikseri gibi aynı malzemeleri içermektedir.

X-ray röntgen atıklarında yüksek miktarda gümüş bulunur ve tehlikeli atık grubunda yer alır. Çevreye atıp zarar vermemek gerekir. Atık firmaları tarafından toplanması ve bertaraf edilmesi esastır. Atık X-ray röntgen filmlerinin ve kimyasallarının depolanması için özel tasarlanmış, sızıntılara imkan vermeyen kapaklı konteynerler mevcuttur. Personellerin sağlıklı ve hastaların güvenli olması için X-ışını atık sıvıları ile evsel atıklar karıştırılmamalıdır. Bu atıklar hayati önem taşıdığı için doğru depolanması gerekmektedir. Gereken ayrışımlar yapılmalı ve depolama alanlarından bertaraf edilmelidir. İmha edilen atıklar ile çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileme riskini azaltmış olunur. Atıkların depolanması ve bertaraf edilmesi zorunluluktur. Akset Metal Kimya Geri Dönüşüm olarak, insanları bu konularda doğru bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi kendimize amaç edindik. Hizmetlerimiz arasında Ndt Tahribatsız Muayene X-ray Röntgen Atık Developer Solüsyonu vardır.