Fotoğraf Laboratuvar Atık Biliç (KART-2) Banyo Solüsyonu<

Fotoğraf Laboratuvar Atık Biliç (KART-2) Banyo Solüsyonu

Geri dönüşüm faydaları arasında yararlı atıkların boşa gitmesini engellemek ve atık miktarını azaltmaktır. Böylece çöp depolama işlemi kolay olacaktır. Çevrenin ve doğanın kirlenmesini önlemektir. Diğer amaçlar ise doğal kaynakları korumak, enerji tasarrufunu sağlamak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Fotograf ve film sanayisinde geliştirme ve tespit banyolarından gümüş içerikli çözeltilerden geri dönüşüm yapılmaktadır. Geri kazanımda, gümüş sülfür ve gümüşün kompakt bir tesiste elde edilebilmektedir. Ultrofiltrasyon yolu yani sıvıların hidrostatik basınçla sıvı bileşenlerine ayrılır. Ayrıldıktan sonra karışım belirli bir hızla ve basınca sahip yarı geçirgen bir membrandan geçirilmektedir. Membran uygulamasında, laboratuvar ortamında saflaşma ya da yalıtım işleminde kullanılır. Sonucunda çözünen maddeler membrandan geçerken, dispers yani dağınık olan maddeler membran yüzeyine koşut olur. Emisyonu ise gümüş olmayan suda fotoğraf kimyasal maddedir. Gümüş elementinin geri kazanılması için çok farklı uygulamalar ve teknikler mevcuttur.

Geri dönüşüm amacı, var olan kaynakların gereksiz kullanılmasını önlemektir. Atıkların ayrıştırılmasıyla beraber çöp miktarı azalacaktır. Dönüşümü sağlanacak kağıt, fotoğraf, röntgen filmleri, cam, plastik, kurşun ve film sanayi atıkları olarak sıralanabilir. Bu tür maddelerin geri kazanılarak tekrardan kullanılmasıyla sonu olan kaynakların tüketme riskini önleyecektir. Böylece ülke ekonomisine katlı sağlayacak ve enerjiden tasarruf sağlanacaktır.

Fotoğrafçılık işlemlerinin atıkları, matbaa ve gazete filmleri, atık fikser sularıdır. Atık sınıfına giren bu atıklar geri dönüşümü mümkün olan kaynaklardır. Geri kazanım amacı; tehlikeli atıkların doğaya ve çevreye zarar vermesini ve kirletmesini engellemektir. Hem çevreyi temiz tutmak hem de geri dönüşüm ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Fotoğraf laboratuvar atık biliç banyo solüsyonu atıklarından gümüş elementi elde edilir.

Fotoğraf Laboratuvar Atık Biliç – Kart2 Banyo Solüsyonu geri dönüşümünden gümüş elde edilir. Kart denilen malzeme aslında remin basımının gerçekleştiği kağıttır. Bu kağıtların üstünde diğer film ve röntgenlerde olduğu gibi gümüş emisyonu vardır. Ama diğerlerine göre bu kağıtlarda ki gümüş emisyonu daha az miktarda vardır. Geri dönüşüm süreci filmlerde ki gibi işlemektedir. Kartın üstündeki gümüş emisyonları biliç / kart 2 tarafından çözülür. Böylece görüntü ortaya çıkar.

Akset Metal Kimya olarak, doğaya zarar verme riskini engelliyoruz. Daha temiz yaşam alanı için yönetmelikleri esas olarak geri dönüşümleri sağlıyoruz. Hizmetlerimiz arasında, Fotoğraf Laboratuvar Atık Biliç (Kart-2) Banyo Solüsyonu yer almaktadır.