Röntgen Atık Developer Solüsyonu<

Röntgen Atık Developer Solüsyonu

Röntgen filmler yüksek miktarda gümüş içermekte ve tehlikeli atık grubuna girmektedir. Çevreye atıp zarar vermemek için, atık firmaları tarafından toplanması ve bertaraf edilmesi gerekmektedir. Atık X-ray ve kimyasallarının depolanması için özel tasarlanmış, sızıntılara imkan vermeyen kapaklı konteynerler bulunmaktadır. Personellerin sağlığı ve hastaların güvenli olması için X-ışını atık sıvıları karıştırılmamalıdır. Bu atıklar hayati önem taşımaktadır ve doğru depolanması gerekmektedir. Gerekli ayrışmalar yapılmalı ve depolama alanından bertaraf edilmelidir. İmha edilen atıklar çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileme riskini azaltır. Atıkların depolanması ve bertaraf edilmesi yasal bir zorunluluktur.

Röntgen atıkları, planlı, verimli bir şekilde ve özel ihtiyaçlarınız doğrultusunda uzman ekiplerimiz tarafından geri dönüştürülecektir. Farmasötik atıklar, ağır metal içerikli atıklar, genotoksik atıklar, kimyasal atıklar ve basınçlı kap atıkları ayrı ayrı toplanır. Bu tür atıkların bertarafı Atık Yönetimi Yönetmeliği göz önünde bulundurularak yapılır. Yönetmelik kuralları yönünde ilerlenir ve röntgen banyo suları geri kazandırılır. Kazandırılmak istenmiyor ise bertaraf edilmek zorundadır. Atıklar, asla kanalizasyonlara boşaltılamaz ya da doğrudan havaya verilemez. Dikkat edilmesi gereken nokta; bu atıkların evsel atıklar ile karıştırılmaması ve depolanmamasıdır.

Röntgen atık developer solüsyonu içerisinde; hydroquinone, citric acid, phenidone, sodium, metabisulfite, boric acid, 5-nitro, ındazole, diethanol amine, potassium hydroxide, acetic acid, dieethylene glycol, ammonia ve benzotriazole vardır. Kendi kendine işleyen yani otomatik film banyo araç gereçlerinin bulunmadığı ortamlarda, bütün konvansiyonel röntgen filmlerinin banyo işlem aşamasında manuel röntgen banyo solüsyonu sağlık ve güven içinde kullanılır. Teknik özellikleri arasında, kullanan kişileri rahatsız edecek bir kokusu olmadığını ve röntgen banyo solüsyonu tanklarında tortu oluşturmadığını görebilirsiniz.

Tehlikeli atıkların, evsel atıklar ile karıştırılmaması ve ayrı toplanması gerekir. Taşınması ve bertaraf edilmesi zorunludur. Film banyoları, atılan kaplamalar, gümüş gibi diğer x-ray filmler ağır metal içeren atıklardır.

Geri dönüşümün amacı; çevrenin ve sınırlı kaynakların korunmasına yardımcı olmaktır. Akset Metal Kimya olarak; hızlı çözüm üretmek, hijyen ve güven bizim için çok önemlidir. Yaptığımız tüm çalışmalar, mevzuatlara uygun ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmektedir. Tehlikeli atıkların doğaya doğrudan salınmaması ve çevreye zarar vermemesi üzerine atık üreticilerini doğru bilgilendirmeyi, sağlıklı ve temiz bir çevre için hammaddelerin geri dönüşümü alanında daha iyi hizmet vermeyi hedefliyoruz.