Fotoğraf Laboratuvar Atık Kartlar-Hurda<

Fotoğraf Laboratuvar Atık Kartlar-Hurda

Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların, çeşitli işlemlerden geçirilerek yeniden üretim sürecine dahil edilmesidir. Geri dönüşümün amacı; doğal kaynakların korunmasını sağlamak, enerji tasarrufu yapmak, ekonomiye katkı sağlamak ve atık depolama alanı sorunlarının önüne geçebilmektir. Geri dönüşüm, her bir atık kategorisinin kendi alanlarında kesme, kırma, granül hale getirme, liflere ayırma, ayrıştırma gibi işlemlerden geçirilerek yeni ürünlerin üretim aşamasında hammadde olarak kullanılmalarıyla yapılır.

Sağlıklı bir geri kazanım işlemlerinin ilk basamağı, atık madde kaynağının doğru ayrılması ve gruplanarak toplanılmasıdır. Geri kazanma niteliğine sahip atıklar ile normal çöpler karıştırıldığında bu malzemelerden elde edilecek ürünler, ikincil malzemeler olacaktır ve daha düşük nitelikte olacaktır. Böylece temizleme işleminde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu yüzden geri kazanma sürecinin ilk ve en önemli basamağı; kaynağın ayrılması ile ayrı olarak yani doğru gruplama yaparak toplama yapılmasıdır.

Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır? Dört aşamada gerçekleştirilen geri dönüşümün ilk aşaması, kaynakların ayrı toplanmasıdır. Çünkü geri kazanımı mümkün olan atıkların, diğer çöpler ile ayrı biriktirilmelidir. İkinci aşama, sınıflama yapmaktır. Değerlendirilebilir atıklar cam, metal, kağıt gibi gruplanmalıdır. Üçüncü aşama, değerlendirme yapmaktır. Yani atıkların, fiziksel, kimyasal değişim geçirerek yeniden bir madde madde ya da malzeme olarak geri dönüp dönmeyeceği değerlendirilir. Dördüncü ve son aşama ise elde edilecek yeni ürünün ekonomiye kazandırmaktır. Böylece geri dönüşümü sağlanan yeni ürünün kullanıma sunulmasıdır.

Fotoğraf laboratuvar atık kart ve hurdaların geri dönüşüm amacı gümüş emisyonlarını geri kazanılmaktır. Burada atık kart diye bahsedilen malzeme esasta resmin basıldığı kağıtlardır. Bu kartların üzerinde gümüş emisyonları vardır. Ama diğer film ve röntgenlerde ki gümüş emisyon miktarlarından daha azdır. İşleyişi diğer filmlerdeki geri dönüşüm süreci ile aynıdır.

Tehlikeli atıkların çevreye zarar vermesini, doğaya doğrudan salınmasını önlemek ve atık üreticilerini geri dönüşüm ile ilgili doğru bilgilendirmeyi kendimize amaç edindik. Akset Metal Kimya Geri Dönüşüm olarak hizmetlerimiz arasında, Fotoğraf Laboratuvar Atık Kartlar-Hurda yer almaktadır. Bizim için hijyen ve güven doğrultusunda hızlı çözüm üretmek çok önemli. Yaptığımız bütün geri dönüşüm hizmetleriniz, mevzuatlara uygun ve eksiksiz işlemler ile gerçekleştirilir.