Ndt Tahribatsız Muayene Xray Röntgen Atık Fikser Solüsyonu<

Ndt Tahribatsız Muayene Xray Röntgen Atık Fikser Solüsyonu

Tahribatsız muayene (NDT - Non-destructive testing)  inceleme yapılacak malzemelere veya parçalara zarar vermeden gerçekleştirilecek muayene yöntemidir. Tahribatsız muayene yöntemleri arasında malzeme yüzeyindeki veya içerisindeki süreksizliklerin yani korozyon, çatlak, yapısal bozuklukların tespitinde kullanılmaktadır.

Metal kaynaklarda ki herhangi bir delik, sıkıntı ya da arıza durumu var mı diye röntgen çekilip kontrol sağlanır. Yani sorun olup olmadığı rötgen filmin amacıdır. Ufak bir delik dahi olması tamir edilir ya da yenilenir olması gerekmektedir. Geri kazanımdaki amaçlar arasında röntgen de bulunan fikserin içerisinde ki gümüş elementinin geri kazanımını sağlamaktır. Ndt solüsyonları ile röntgen solüsyonları arasında fark yok denecek kadar azdır. Filmlerde bulunan gümüş emisyonları daha yüksek olduğundan solüsyonlar biraz daha kuvvetlidir. Developer de röntgen developer gibi aynı, fikser de normal röntgen fikseri gibi aynı malzemelerden elde edilir.

Ndt Tahribatsız Muayene X-Ray Röntgen Atık Fikser Solüsyonunda ki amaç, gümüş elementinin geri kazanmasıdır. Sektörde kullanılan röntgenlerin hammaddeleri gümüş tozu ile sırlama işlemi uygulanır. Bu uygulamada kullanılan civa ve benzeri maddelerinde geri dönüşüm tesislerinde tekrar ayrışma eylemi yapılır. X-ray röntgen, çözülebilecek gümüş içerir. Ama genel olarak toksik/radyoaktif zararlar veren maddeler kadar yüksek değildir. Ndt tahribatsız muayene X-Ray röntgen atık, gümüş içeriği elde etmek için geri dönüştürülür.

Atık maddeleri bertaraf edilerek katı atıkların miktarlarını azaltılma nedeni, doğa ve çevre kirliliğinin en aza inmesini sağlamaktır. Katı atıkların düzenli ve belirli sürelerde depolanması ve bertaraf edilmesi gerekir. Matbaa atık fikser solüsyonu oluşturulması, ülkeler için katı atık miktar oranını azaltmasını sağlar buda oldukça ülkeye ve çevreye büyük avantaj sağlar.

Röntgen makinelerinden çıkan sular, fotoğraf, matbaa kaynaklı atık olan fotoğraf ve röntgen suları atık sayılır. Bu atıklar Çevre ve Orman Bakanlığından lisans almış firmalar tarafından atık depolarından toplayarak tesislerine götürülür. Ve bu tesislerde özel yöntemlerle işlenmeye başlanır.

Akset Metal Kimya olarak, doğaya zarar verme riskini engelliyoruz. Daha temiz yaşam alanı için yönetmelikleri esas olarak geri dönüşümleri sağlıyoruz. Hizmetlerimiz arasında, Ndt Tahribatsız Muayene X-Ray Röntgen Atık  yer almaktadır.